اخبار

جایزه بهترین کاشی خاورمیانه به عقیق داده شد

جایزه بهترین کاشی خاورمیانه به عقیق داده شدجایزه بهترین کاشی خاورمیانه به عقیق داده شدجایزه بهترین کاشی خاورمیانه به عقیق داده شدجایزه بهترین کاشی خاورمیانه به عقیق داده شدجایزه بهترین کاشی خاورمیانه به عقیق داده شد

post img

فاز دوم تولید افتتاح شد

فاز دوم تولید افتتاح شدفاز دوم تولید افتتاح شدفاز دوم تولید افتتاح شدفاز دوم تولید افتتاح شدفاز دوم تولید افتتاح شدفاز دوم تولید افتتاح شدفاز دوم تولید افتتاح شد

post img

بازدید معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از واحد کاشی عقیق اشکذر

معاون پارلمانی رئیس جمهوری و استاندار یزد صبح پنج شنبه دوم دی ماه با حضور در شهرستان اشکذر از واحد صنعتی کاشی عقیق این منطقه بازدید کردند.
 
post img

افتتاح خط تولید کاشی بدنه نانو

تولید کاشی بدنه از جنس نانو افتتاح شد

تولید کاشی بدنه از جنس نانو افتتاح شد

تولید کاشی بدنه از جنس نانو افتتاح شد

تولید کاشی بدنه از جنس نانو افتتاح شد

تولید کاشی بدنه از جنس نانو افتتاح شد

تولید کاشی بدنه از جنس نانو افتتاح شد

post img
اخبار
بررسی نمایشگاه ها وهمچنین جدیدترین اطلاعات صنعت کاشی
درباره عقیق
بررسی تولیدات عقیق از نظر کنترل کیفیت و تاریخ شرع به کار و ادامه روند تولید
کاتالوگ
هر ساله تعداد محصولات جدید اضافه شدهبه دیگر محصولات عقیق را به صورت کاتالوگدر اختیار مشتریان قرار می دهد
ثبت درخواست
با ثبت درخواست به نمایندگی مربوط ارجاع داده میشوید