معرفی کتاب
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
چکیده ای از کتاب از خوب به عالی

چکیده ای از کتاب از خوب به عالی


چرا برخی از شرکت ها جهش می کنند و برخی خیر؟ خوب ماندن ، سد راه تعالی است و این یکی از دلایلی است که موجب می شود سازمان ها یا افراد ، به ندرت از خوب به عالی برسند . ما معمولا مدارس خیلی خوب نداریم ، دولت خیلی خوب نداریم و تعداد اندکی از مردم به زندگی سطح عالی دست می یابند چون فکر می کنیم خوب بودن کافی است و البته آسانتر است.

چکیده ای از کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه ها

چکیده ای از کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه ها


با انتخاب مهمترین دغدغه ها،خوب زندگی کنید مشکل واقعی این است که جامعه امروز ما از طریق عجایب فرهنگ مصرف گرا و شبکه های اجتماعی و خودنمایی و هی، ببین زندگی من خیلی از زندگی تو جذابتر است و ... نسلی را پرورش داده که عقیده دارند داشتن تجربیات منفی مانند اضطراب، ترس و ... اصلاً خوب نیست. در حقیقت ما به خاطر احساس بدمان احساس بدی داریم. به خاطر احساس گناهمان احساس گناه داریم. میل به تجربه ای مثبت خودش تجربه ای منفی است و به شکلی متناقض پذیرفتن تجربه ای منفی خودش تجربه ای مثبت است. این همان چیزی است که آلن واتس نام آن را قانون وارونه می گذارد؛ هرچه بیشتر به دنبال احساس بهتری باشید، احساس رضایت کمتری خواهید یافت. اگر بخواهید بدون تفکر آگاهانه و تصمیم گیری، دغدغه هر کس و هر چیز را داشته باشید خب در این صورت به فنا رفته اید.

اخبار
بررسی نمایشگاه ها وهمچنین جدیدترین اطلاعات صنعت کاشی
درباره عقیق
بررسی تولیدات عقیق از نظر کنترل کیفیت و تاریخ شروع به کار و ادامه روند تولید
کاتالوگ
هر ساله تعداد محصولات جدید اضافه شده به دیگر محصولات عقیق را به صورت کاتالوگ در اختیار مشتریان قرار می دهد
ثبت درخواست
با ثبت درخواست به نمایندگی مربوط ارجاع داده می شوید